autoskolakrajincak.cz Auto?kola v Brně, která Vás nau?í ?ídit - Auto?kola Brno Krajin?ák

autoskolakrajincak.cz
Title: Auto?kola v Brně, která Vás nau?í ?ídit - Auto?kola Brno Krajin?ák
Keywords:
Description: Auto?kola v Brně nabízí kurzy pro získání ?idi?ského pr?kazu skupiny B pro osobní automobil rychle a levně!
autoskolakrajincak.cz is ranked 22247429 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,201. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. autoskolakrajincak.cz has 43% seo score.

autoskolakrajincak.cz Information

Website / Domain: autoskolakrajincak.cz
Website IP Address: 91.239.201.28
Domain DNS Server: ns1.thinline.cz,ns2.thinline.cz,ns3.cesky-hosting.eu

autoskolakrajincak.cz Rank

Alexa Rank: 22247429
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

autoskolakrajincak.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,201
Daily Revenue: $11
Monthly Revenue $345
Yearly Revenue: $4,201
Daily Unique Visitors 1,059
Monthly Unique Visitors: 31,770
Yearly Unique Visitors: 386,535

autoskolakrajincak.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-cache,no-store,max-age=0,s-maxage=0,must-revalidate
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Mon, 01 Aug 2016 17:46:59 GMT
Server Apache/2.4.10 (Debian)

autoskolakrajincak.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

autoskolakrajincak.cz Traffic Sources Chart

autoskolakrajincak.cz Similar Website

Domain Site Title

autoskolakrajincak.cz Alexa Rank History Chart

autoskolakrajincak.cz aleax

autoskolakrajincak.cz Html To Plain Text

Auto?kola v Brně, která Vás nau?í ?ídit - Auto?kola Brno Krajin?ák Hlavní strana Kurz auto?koly P?ihlá?ka U?ebna Vozidla e-Testy Kondi?ní jízdy Ceník Poukaz Kontakt Na Facebooku nám na?i klienti dali skvělé hodnocení: Auto?kola Krajin?ák Auto?kola Brno Krajin?ák – nau?íme Vás ?ídit Chcete ?idi?sky pr?kaz pro osobní automobil skupiny B? Tak jste tady správně. Vítá vás brněnská Auto?kola Krajin?ák s dlouholetou tradicí. POZOR: Ak?ní cena na kurz auto?koly skupiny B (osobní automobil) za skvělych 7 490 K? (bě?ně 7 990 K?) platí pouze na objednávky provedené nejpozději do 31. 8. 2016. Kurz m??ete absolvovat kdykoliv později, a to i po uvedeném datu. V p?ípadě dotaz? nebo pro objednání kurzu nás kontaktujte. ?idi?sky pr?kaz skupiny B – osobní automobil Zamě?ujeme se na kurzy auto?koly v Brně a v Moravanech u Brna. Nabízíme individuální p?ístup ke ka?dému klientovi, co? má hned několik vyhod: Na praktickou ?ást kurzu (jízdy) m??ete nastoupit na p?edem domluveném místě kdekoliv v Brně ?i v Moravanech u Brna a vystoupit také kde si budete p?át. Termíny v?ech jízd naplánujeme tak, aby Vám ?asově vyhovovaly – a? u? kv?li ?kole ?i práci. Jízdy budete mít neustále se stejnym instruktorem, ktery vás bude dokonale znát a bude vědět, co pot?ebujete zlep?it, abyste závěre?né zkou?ky bez problému zvládli. Kurzy jsou ?e?ené formou dálkového studia – p?ipravujete se z domu a povinné konzultace absolvujete s instruktorem. Na povinné konzultace Vás zdarma p?ivezeme na na?í u?ebnu, kde Vám v?e ochotně uká?eme a vysvětlíme, a pak vás odvezeme zpět. Díky individuálním kurz?m m??ete s auto?kolou za?ít je?tě dnes. Auto?kola ve standardním kurzu trvá 2-3 měsíce, pokud pot?ebujete ?idi?sky pr?kaz skupiny B rychleji, intenzivní kurz auto?koly vám zabere 3-4 tydny. Ka?dy klient od nás zdarma dostane u?ebnici auto?koly a vyukové CD v ceně 275 K?. Auto?kola v Brně má navíc několik vyhod. Klienty u?íme ?ídit od roku 2000. Na podzim roku 2012 jsme v Brně zalo?ili auto?kolu pod vlastní zna?kou ?Auto?kola Krajin?ák“, se kterou pokra?ujeme v rodinné tradici a na?im cílem je jediné – byt nejlep?í auto?kola v Brně a klienty nau?it ?ídit. Na?e klienty opravdu nau?íme ?ídit – správně a bezpe?ně. Chceme, aby se z vás stali zku?ení ?idi?i, proto?e i my jezdíme po silnicích a chceme se na nich cítit v bezpe?í :) Proto?e své práci rozumíme a děláme ji srdcem, máme spoustu spokojenych klient?. Podívejte se, jak nás hodnotí klienti na Facebooku. Vrácení ?idi?ského pr?kazu P?i?li jste o ?idi?sky pr?kaz? S námi jej získáte zpět. Nabízíme p?ezkou?ení ?idi?? z d?vodu Vrácení ?idi?ského pr?kazu, kterym byl ?idi?sky pr?kaz odebrán kv?li dosa?ení 12 bod?, po udělení zákazu ?ízení nebo kv?li odebrání ?idi?ského oprávnění ze zdravotních d?vod?. Profesní ?kolení Nabízíme ?kolení profesních ?idi?? (do i nad 3,5 tuny) a ?kolení ?idi?? motorovych vozík?. Dopravně psychologické vy?et?ení Zajistíme vám navíc dopravně psychologické vy?et?ení, které je ur?eno pro vybodované ?idi?e a ?idi?e po zákazu ?ízení, a také profesionální ?idi?e s ?idi?skym oprávněním skupin C, C+E, C1+E nad 7,5t, D a D+E a podskupin D1, D1+E. ? 2012–2016 Auto?kola Krajin?ák Telefon: +420 603 377 457 E-mail: info@autoskolakrajincak.cz Facebook: facebook.com/autoskolakrajincak/ Namalovalo

autoskolakrajincak.cz Whois

Domain Name: AUTOSKOLAKRAJINCAK.CZ